Trang hỗ trợ khách hàng

Chuyên trang cung cấp các vấn đề và cách xử lý.
Nếu bạn có vấn đề khác xin gửi theo mẫu bên dưới, Rosetta sẽ trả lời bạn.

Cài đặt
Tài khoản, mật khẩu
Yêu cầu khác

Bạn không tìm thấy nội dung, bạn vui lòng lựa chọn:
(1) Chát trực tiếp với chuyên viên hỗ trợ khách hàng – Click vào biểu tượng chát nằm ở góc bên phải và phía dưới của màn hình.
(2) Điền thông tin theo mẫu dưới đây vấn ấn gửi, Rosetta Stone sẽ sớm phản hồi nội dung của bạn.

Rosetta.edu_.vn-ho-tro-101
Rosetta-kb-8
Rosetta-kb-7
Rosetta-kb-6